ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com hot!
Rp 165,000
1 سال
Rp 165,000
1 سال
Rp 165,000
1 سال
.co.id
Rp 300,000
1 سال
Rp 300,000
1 سال
Rp 300,000
1 سال
.org
Rp 169,000
1 سال
Rp 230,000
1 سال
Rp 230,000
1 سال
.net
Rp 183,000
1 سال
Rp 183,000
1 سال
Rp 183,000
1 سال
.id
Rp 300,000
1 سال
Rp 300,000
1 سال
Rp 300,000
1 سال
.info
Rp 242,000
1 سال
Rp 242,000
1 سال
Rp 242,000
1 سال
.co
Rp 509,000
1 سال
Rp 509,000
1 سال
Rp 509,000
1 سال
.web.id
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
.sch.id
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
.biz
Rp 197,000
1 سال
Rp 197,000
1 سال
Rp 197,000
1 سال
.cc
Rp 368,000
1 سال
Rp 368,000
1 سال
Rp 368,000
1 سال
.me
Rp 399,000
1 سال
Rp 399,000
1 سال
Rp 399,000
1 سال
.tv
Rp 405,000
1 سال
Rp 405,000
1 سال
Rp 405,000
1 سال
.or.id
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
.ac.id
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
.my.id
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
Rp 65,000
1 سال
.biz.id
Rp 115,000
1 سال
Rp 115,000
1 سال
Rp 115,000
1 سال
.ws
Rp 220,000
1 سال
Rp 220,000
1 سال
Rp 220,000
1 سال
.us
Rp 137,000
1 سال
Rp 137,000
1 سال
Rp 137,000
1 سال
.asia
Rp 220,000
1 سال
Rp 220,000
1 سال
Rp 220,000
1 سال
.in
Rp 237,000
1 سال
Rp 237,000
1 سال
Rp 237,000
1 سال
.name
Rp 125,000
1 سال
Rp 125,000
1 سال
Rp 125,000
1 سال
.ponpes.id
Rp 80,000
1 سال
Rp 80,000
1 سال
Rp 80,000
1 سال
.shop
Rp 405,000
1 سال
Rp 405,000
1 سال
Rp 405,000
1 سال
.ooo
Rp 450,000
1 سال
Rp 450,000
1 سال
Rp 450,000
1 سال
.art
Rp 90,000
1 سال
Rp 134,000
1 سال
Rp 134,000
1 سال
.website
Rp 90,000
1 سال
Rp 250,000
1 سال
Rp 250,000
1 سال
.online
Rp 110,000
1 سال
Rp 405,000
1 سال
Rp 405,000
1 سال
.xyz
Rp 40,000
1 سال
Rp 180,000
1 سال
Rp 180,000
1 سال
.win
Rp 85,000
1 سال
Rp 85,000
1 سال
Rp 85,000
1 سال
.CLUB
Rp 165,000
1 سال
Rp 165,000
1 سال
Rp 165,000
1 سال
.DOWNLOAD
Rp 85,000
1 سال
Rp 85,000
1 سال
Rp 85,000
1 سال
.BUSINESS
Rp 125,000
1 سال
Rp 125,000
1 سال
Rp 125,000
1 سال
.COMPANY
Rp 125,000
1 سال
Rp 125,000
1 سال
Rp 125,000
1 سال
.MEN
Rp 85,000
1 سال
Rp 85,000
1 سال
Rp 85,000
1 سال
.cyou
Rp 40,000
1 سال
Rp 40,000
1 سال
Rp 40,000
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains